Opis

Codabar został opracowany w 1972 roku. Jest także znany pod nazwą NW-7 dlatego, że każdy znak składa się z 4 pasków i 3 odstępów. Jest to kod dyskretny. Może kodować 16 różnych znaków, plus dodatkowe 4 znaki start/stop. Jest to kod bardzo niezawodny, łatwy do skanowania i bardzo tolerancyjny w stosunku do niedokładności wydruku. Codabar nie wymaga stosowania cyfry kontrolnej, jednak niektóre branże przemysłu włączają ją do swoich standardów, w celu zmniejszenia błędów powstających przy skanowaniu kodu. Stosowana jest wówczas suma kontrolna modulo 16. Ze względu na swoje zalety okazał się on idealny do przetwarzania informacji i jest często wykorzystywany w handlu detalicznym do znakowania cen. Znalazł on również swoje zastosowanie w bibliotekach, bankach krwi, laboratoriach fotograficznych, czy też firmach dystrybucyjnych.

Budowa

Struktura kodu Codabar: 1. Znak start (jeden z czterech możliwych: A, B, C lub D) 2. Wąski odstęp 3. Zakodowana informacja, każdy znak oddzielony wąskim odstępem 4. Znak stop (jeden z czterech możliwych: A, B, C lub D) Poniższa tabela przedstawia sposób kodowania znaków w Codabar. Jako pasek oznacza się "1", a jako odstęp oznacza się "0". Kombinacja cyfr "1101" oznacza podwójnej szerokości pasek, odstęp i pasek.
Znak Kodowanie
0 101010011
1 101011001
2 101001011
3 110010101
4 101101001
5 110101001
6 100101011
7 100101101
8 100110101
9 110100101
- 101001101
$ 101100101
: 1101011011
/ 1101101011
. 1101101101
+ 101100110011
A 1011001001
B 1010010011
C 1001001011
D 1010011001
Ze względu na to, że każdy znak zaczyna i kończy się paskiem ("1"), to pomiędzy znakami wstawia się ostęp. Każdy znak składa się z 4 pasków i 3 odstępów o zmiennej szerokości. Całkowite szerokości znaków są różne i zależą od tego, który znak jest kodowany.

Zastosowanie

Ze względu na swoje zalety kod jest często wykorzystywany w handlu detalicznym do znakowania cen. Jest stosowany w bankach krwi, bibliotekach, laboratoriach fotograficznych, w firmach dystrybucyjnych i innych.

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.